Skip to content
"I quat canton" Stampa E-mail
Testo scritto da Angelo Varvelli, poeta ed artista trinese, musiche del Ciar d'la Valara.

Testo

Rit.
Che bela sità, che bela sità
Che bela sità ca l'è Trin
Cun tuti ‘l so porti, vetrini e negosi
Al vii squadrai e i giardin
a vegla da i so quat canton
An fa mni ‘n poc al magon

Se t ‘entri da Porta Varrei
At veghiu si vegiot setà
Cai ricamu in toc dal so ciel
Par i'anvud i parent e i masnà
A l'è in quadret che natura la fac
Chi pudumu pu nen a smantià.

Rit.

Se t'entri da Porta Turin
A quat pas iè drera Martin
T'è veghi ‘l doni tendi i lanseu
Tsenti l'udur ad pasta e faseu
A l'è in canton che voegiu da d'n cec
Ta sponta ai lacrimi ai iec.

Rit.

Se t'entri da Porta Camin
Cun la stasino e i giardin
Iè la piasa dal monument
N'tè cas troua tuta la gent
A iè ‘l trenu cal porta ‘l untisi
E la scancella ‘l malisi.

Rit.

Se t'entri da Porta Casal
Cun al bel muraion
‘me t'ausi i oec vers al ciel
ta sciari al campanil di fra
a l'è li frem antrames du cuntrà
cal cuntrola la nostra cità.

Rit.
 
< Prec.   Pros. >