Skip to content
"Trineisada!" Stampa E-mail

Canzone decisamente campanilistica. Il suo significato è semplice: la vita procede come in ogni paese tra gioie e dolori e a ristabilire l'equilibrio tra giorni positivi e negativi, è sufficiente un buon pranzetto al mese che ogni leva o associazione sa escogitare se non bastano le numerose ricorrenze che già di per sé si susseguono.

Testo
An gamba, fioi, marièvi, truè ‘na bèla fija.
I devi nen preocupàvi ‘d mantèni ‘na famija.
‘L rincaàr al fa prugrès, ‘s nu parla pu d'aumènt
e chi ca ià sta ‘d mès a ien si povri èsercent....

A Trin a iè di tut,
a Trin l'è ‘na cuccagna
A iè tucc i prudut miglior ad la campagna:
salàm ant ogni ca', son pieni tuti i ‘juli,
la gent par la cuntrà, a ià scapusu ant al siguli:Rané!

‘Diran: che gran sgunfion ca ien sa gent da Trin.
Ian sa truà ‘l carbon suta ‘l castel ‘d Camin...
Ma nui ii rispunduma chi iùma nen d'absogn ‘d carbon,
ma nui i sa scauduma ‘imac brusasand dal gran bulon.

Quand che l'inver s'avsina, suma tucc preocupà;
se ai sela la causina, catuma i na masnà...
Ma nui da bon Trinéis, i duvréiu mai mancà
Che sèt o ot voti ‘l méis, iè ‘na léva da fa al disnà.

Testo tratto dal libro Riseri dal me coeur
Di D. Massa, R. Palazzi e S. Vittone

 
< Prec.