Skip to content
Marcia Nova Stampa E-mail
Bragè, cantè, “Eviva ‘l Carlavè”
Eviva ‘l Carlavè e chi ca lu sa fè
Vardènni nòt surpreise, ien ai gatinareise.

Via ai sacrin còn dal bòn vin
Babacciu e Plandrascia
Babacciu e Plandrascia
Via i sacrin còn dal bòn vin
Babacciu e Plandrascia an fan divèrtì

Eviva ‘l Carlavè e chi ca lu sa fè
A lè na tradizìon avu ‘d generaziòn
Profitta dl’ ucasiòn par mandè ju magòn
Par divèrtì i amis e unurè ‘l pais
Còn tutti ia sfilai e i tanti muscarai.
Via ai sacrin còn dal bòn vin ecc. ecc.

Silvio Roggia

 
Pros. >